El joc com a eina terapèutica

Home / Psicología Infantil / El joc com a eina terapèutica

El joc és la manera natural que té el nen d’aprendre, comunicar-se i relacionar-se amb el món que l’envolta.

A través del joc podem donar significat a allò que el nen no pot verbalitzar, així doncs, mentre els adults verbalitzem les nostres dificultats i preocupacions mitjançant el llenguatge, els nens, s’expressen i es comuniquen a través del joc.

El joc simbòlic, present ja a partir dels dos anys, permet al nen utilitzar les joguines per representar les seves vivències, superar conflictes psicològics i assimilar les experiències quotidianes.

 

imatge article

 

La “Teràpia de joc” és una tècnica psicoterapèutica basada en la interpretació del joc del nen, l’objectiu és ajudar-lo a expressar, elaborar i resoldre els conflictes psicològics que presenta el nen en un determinat moment evolutiu. En tot aquest procés, cobra especial importància l’establiment d’un bon rapport (vincle terapèutic) per garantir l’èxit de la teràpia.

Per tant, els terapeutes trobem en el joc una eina molt valuosa d’anàlisi i tractament donat que aquest és el mitjà d’expressió per excel·lència del nen. Així doncs, la funció del terapeuta és observar, inferir, entendre i ajudar-lo a posar paraules a tot allò que li passa, en definitiva, acompanyar al nen en l’elaboració dels seus conflictes psicològics.

Leave a Comment